Tag: kpmg

Jak zacząć sprzedaż ubezpieczeń (MDAU 036)

Jak każdy początkujący profesjonalista ubezpieczeniowy który właśnie zakończył kurs agenta ubezpieczeniowego stajesz przed kluczowym pytaniem - Jak zacząć skuteczną sprzedaż ubezpieczeń?

Agent ubezpieczeniowy a konsumenci cyfrowi

Jak agent ubezpieczeniowy może wykorzystać trendy w zachowaniach konsumentów cyfrowych? Jak zachowują się obecnie nowocześni konsumenci ubezpieczeń? Jakie są preferowane kanały kontaktu z ubezpieczycielem na różnych etapach „Customer Journey”? Jak …