Ubezpieczenie OC zawodowe dla przewoźnika drogowego

Ubezpieczenie OC zawodowe dla przewoźnika drogowego to rodzaj ubezpieczenia OC zawodowego, który jest wybierany przez grupę zawodową – przewoźników drogowych.

Pozyskiwanie leadów ubezpieczeniowych

Na tym blogu pisałem już o tym jak pomagam zaprzyjaźnionym agentom ubezpieczeniowym w pozyskiwaniu leadów ubezpieczeniowych. Wspominałem o ubezpieczeniach od utraty dochodu B2B, o leadach na ubezpieczenia na życie, klientach na ubezpieczenia na życie w UK.

Ochrona ubezpieczenia OC zawodowego dla przewoźnika drogowego

Jak chroni ubezpieczenie OC zawodowe dla przewoźnika drogowego:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCPD) chroni przewoźnika drogowego przed potencjalnymi, negatywnymi konsekwencjami wynikającymi ze szkody w powierzonym do przewozu ładunku. Zabezpiecza tym samym płynność działalności firmy transportowej poprzez zaspokojenie ewentualnych roszczeń poszkodowanego.

Zobacz też:

Ubezpieczenie OC zawodowe dla przewoźnika drogowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *