Wyniki ankiety, czyli jak Polacy kupowali ubezpieczenia na życie w 2023 r.

Wyniki ankiety, czyli jak Polacy kupowali ubezpieczenia na życie w 2023 r.

Ten tekst napisałem dla Gazety Ubezpieczeniowej i ukazał się on w moim cyklu „Kowalik radzi”, w wydaniu papierowym oraz elektronicznym.

Bardzo zależało mi na poznaniu punktu widzenia doradców ubezpieczeniowych. To oni mają najlepszy kontakt z klientami. Ten kontakt nie ogranicza się tylko do sprzedaży. Bardzo często doradcy poznają dobrze swoich klientów i ich rodziny.

Agenci wypowiedzieli się w sposób jasny: Polacy chętniej decydują się na zabezpieczenie przyszłości finansowej swoich bliskich poprzez ubezpieczenie na życie.


Podaj email (zarejestrujesz się na mój newsletter) i otrzymaj  
1. Ebook w PDF „50 sposobów dla agentów ubezpieczeniowych” (od razu)

2. Raport „Kiedy agenci proszą klientów o polecenie” (po 7 dniach)

3. Ebook PDF „O co klienci ubezpieczeń na życie pytają w Google” (po 14 dniach).
Już ponad 3000 agentów korzysta z tych porad.


Przygotowując raport, zadałem zaprzyjaźnionym ekspertom ubezpieczeniowym dwa pytania:

  • Jak u ciebie zmieniła się sprzedaż ubezpieczeń na życie w 2023 vs 2022?
  • Czy w ostatnim roku sprzedałeś zdalnie więcej czy mniej ubezpieczeń na życie?

Raport ten porównuje wyniki z ankiet przeprowadzonych wśród doradców ubezpieczeniowych za 2023 r. z rokiem poprzednim. Cały raport i archiwalne edycje znajdują się w sekcji „Raporty” na ubezpieczeniapoludzku.pl.

U 1/3 agentów sprzedaż ubezpieczeń na życie wzrosła o ponad 100%

Wyniki ankiety, czyli jak Polacy kupowali ubezpieczenia na życie w 2023 r.

Jedna trzecia ankietowanych profesjonalistów ubezpieczeniowych zadeklarowała, że ich sprzedaż ubezpieczeń na życie wzrosła więcej niż 100% w 2023 r. vs w roku 2022. O wzroście od 1% do 25% donosi 27% ankietowanych. Kolejna grupa – 16% ankietowanych, wskazała, że ich sprzedaż wzrosła od 25% do 50%. Mniejsze grupy – 5,6% ankietowanych, wskazały, że sprzedaż wzrosła od 75% do 100% oraz od 50% do 75%. „Bez zmian” wybrała grupa 11% ankietowanych doradców ubezpieczeniowych.

Jak agenci odpowiadali w latach poprzednich

Wyniki ankiety, czyli jak Polacy kupowali ubezpieczenia na życie w 2023 r.

Analiza wyników w porównaniu z poprzednimi latami pokazuje, że zmalała liczba agentów deklarujących spadki sprzedaży ubezpieczeń na życie.Wzrosły natomiast grupy agentów, którzy deklarowali w ankiecie, że ich sprzedaż ubezpieczeń na życie wzrosła rok do roku.

Social media i usprawnione procesy sprzedaży zdalnej

Na pewno na takie wyniki ankiety miały wpływ rosnące umiejętności doradców ubezpieczeniowych w zaprezentowaniu się w mediach społecznościowych.

Możliwości i publiczność już tam były. Z czasem agenci ubezpieczeniowi przełamali swoje blokady i dostrzegli potencjał na pozyskiwanie nowych leadów ubezpieczeniowych, budowanie relacji i zwiększanie sprzedaży właśnie dzięki social mediom.

Od momentu, gdy pandemia pojawiła się na świecie, TU usprawniły procesy sprzedaży zdalnej. Dzięki temu dały swoim agentom narzędzia i procedury umożliwiające przeprowadzenie całego procesu bez potrzeby fizycznego spotkania z klientem. Wielu agentów ubezpieczeniowych, wykorzystując swoje umiejętności promowania się w sieci oraz możliwości sprzedaży zdalnej, dostrzegło nowe możliwości. Zauważyli, że już nie muszą kurczowo trzymać się swoich regionów, ale mogą sprzedawać ubezpieczenia w całej Polsce.

94,4% ankietowanych doradców wskazało, że w 2023 r. sprzedali w sposób zdalny więcej ubezpieczeń na życie niż w 2022. Z kolei 5,6% doradców odpowiedziało, że w 2023 r. sprzedali zdalnie mniej ubezpieczeń na życie niż w 2022.

Patrząc na odpowiedzi na to pytanie na przestrzeni ostatnich lat, widzimy, jak na moment, w 2022 r. chęć do zakupu i sprzedaży zdalnej przestały tak rosnąć jak w 2021 r.

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *